نرجس

گالری ویدئو

این بخش به ویدئو کلیپ های دبستان نرجس اختصاص دارد.شما در این قسمت میتوانید فعالیت های انجام شده در مدرسه را به صورت ویدئو کلیپ مشاهده نمایید

    در این ویدئو کلیپ میتوانید با گزیده ای از فعالیت های انجام شده در دبستان دخترانه نرجس آشنا شوید