نرجس

پیک آدینه

در این قسمت خلاصه فعالیتهای یک هفته ای دانش آموزان را مشاهده نمایید

سلام پیک آدینه هفته دوم آذرماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. پیک-آدینه-شماره-۱۰پایه-دوم.pdf پیک-آدینه-شماره-۱۰پایه-سوم.pdf پیک-آدینه-شماره-۱۰پایه-چهارم.pdf پیک-آدینه-شماره-۱۰پایه-پنجم.pdf پیک آدینه-شماره-۱۰پایه-ششم.pdf    

سلام پیک آدینه هفته چهارم آبانماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. پیک آدینه شماره ۸ پایه دوم پیک آدینه شماره ۸ پایه سوم پیک آدینه شماره ۸ پایه چهارم پیک آدینه شماره ۸ پایه پنجم پیک آدینه […]

سلام پیک آدینه هفته سوم آبانماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. پیک آدینه شماره ۷پایه دوم پیک آدینه شماره ۷پایه سوم پیک آدینه شماره ۷پایه چهارم پیک آدینه شماره ۷پایه پنجم پیک آدینه شماره ۷پایه ششم

سلام پیک آدینه هفته دوم آبانماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.   آدینه شماره ۶ پایه دوم   آدینه شماره ۶ پایه سوم   آدینه شماره ۶ پایه چهارم   آدینه شماره ۶ پایه پنجم   آدینه […]

سلام پیک آدینه هفته اول آبانماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.   آدینه شماره ۵ پایه دوم   پیک آدینه شماره ۵ پایه سوم   آدینه شماره ۵ پایه چهارم   آدینه شماره ۵ پایه پنجم   […]

سلام پیک آدینه هفته چهارم مهرماه را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.   آدینه شماره ۴ پایه دوم/ آدینه شماره ۴ پایه سوم/ آدینه شماره ۴ پایه چهارم/ آدینه شماره ۴ پایه پنجم/ آدینه شماره ۴ پایه ششم/ […]

سلام پیک آدینه هفته سوم مهر را به تفکیک پایه ها از لینک های زیر دریافت نمایید. جهت دانلود فایل pdf پیک های آدینه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.   آدینه شماره ۳ پایه دوم/   آدینه شماره ۳ پایه سوم/   آدینه شماره ۳ پایه چهارم/   آدینه شماره ۳ پایه پنجم/   آدینه […]