نرجس

حرف اول مجتمع آموزشی نرجس

ما اینجا هستیم تا «یاد بدهیم»
ما گرد هم آمده‌ایم تا « باد بگیریم »
و این یاد‌گیری را «زندگی کنیم»

ما در این خانواده در کنار یکدیگر ، از باهم بودن «یاد می‌گیریم» و جریان شفاف صداقت و دوستی را «زندگی می‌کنیم» و در این زندگی است که همیشه آرزوی «بهتر بودن » و «موثر بودن » برای یکدیگر داریم .

نظر شما برای “حرف اول مجتمع آموزشی نرجس”