نرجس

افتخارات دبستان

 

دبستان نرجس در زمینه های مختلف افتخارات کسب کرده است ، در زمینه اقدام پژوهی ، مبتکران ، احکام و مسابقات ورزشی رتبه اول منطقه را کسب کرده است.