جهان برای هرکس یکبار است، قدر این یکبار را بدان.
رویدادهای مدرسه
جشن شکوفه ویژه دانش آموزان پایه اول روز یکشنبه 93/6/30 ساعت 13 الی 15 در دبستان برگزار می شود.
 
ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب مدرسه
 
/site/Portals/0/برنامه پایگاه تابستانی ترم دوم93.pdf
 
 
تمام حقوق این سایت برای نرجس محفوظ است