نرجس
اخبار و اطلاعیه ها
اهداف و دورنمای دبستان نرجس
دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای دبستان دخترانه ی نرجس واقع در منطقه 3 تهران با بکارگیری از کادر توانمند و آموزش آنها سعی در اجرای
در پیش دبستان و دبستان نرجس چه میگذرد
یک روز همراه با دانش آموزان نرجس
به جهت آشنایی هرچه بیشتر و بهتر مراجعین و اولیای گرامی ویدئویی را آماده کرده ایم تا با گوشه ای از فعالیت دانش آموزان در دبستان نرجس آشنا شوید.پیش دبستان و دبستان دخترانه ی نرجس با بکارگیری نیروهای کارآموزده و استفاده از تجارب ارزنده در زمینه ی آموزش و پرورش همواره کوشیده است تا محیطی پر نشاط را در کنار آموزش برای دانش آموزان داشته باشد
تور مجازی(360 درجه) پبش دبستان و دبستان نرجس
به صورت مجازی در دبستان قدم زده و به بازدید فضاها بپردازید
همیشه یکی از دغدغه های مهم خانواده ها در کنار مباحث آموزشی و پرورشی ، محیطی بوده که فرزندانشان در آن مشغول به تحصیل هستند ما نیز به عنوان یکی از مدارس به نام منطقه به این نیاز پاسخ داده و سعی کرده ایم که محیطی شاد،زیبا ، و ایمن را برای فرزندانمان آماده سازی کنیم از این رو دبستان دخترانه نرجس افتخار دارد که با کلاسهایی زیبا،کتابخانهآزمایشگاه مجهز،سایت هوشمند،سالن غذا خوری و حیاط تجهیز شده به چمن مصنوعی پذیرای دانش آموزان باشد.برای شما این امکان را فراهم کرده ایم تا با کلیک بر روی تصویر مقابل به صورت مجازی از فضای دبستان بازدید نمایید.